КАЛЕНДАР
31.08.2023

Седница бр. 12 на Буџетски совет на Собранието на Република Северна Македонија

»»»

24.3.2023

Седница бр. 11 на Буџетски совет на Собранието на Република Северна Македонија

»»»

19.12.2022

Седница бр. 10 на Буџетски совет на Собранието на Република Северна Македонија

»»»

29.11.2022

Седница бр. 9 на Буџетски совет на Собранието на Република Северна Македонија

»»»

31.8.2022

Седница бр. 8 на Буџетски совет на Собранието на Република Северна Македонија

»»»

6.5.2022

Седница бр. 7 на Буџетски совет на Собранието на Република Северна Македонија

»»»

24.3.2022

Седница бр. 6 на Буџетски совет на Собранието на Република Северна Македонија

»»»

26.1.2022

Седница бр. 5 на Буџетски совет на Собранието на Република Северна Македонија

»»»

30.7.2021

Седница бр. 4 на Буџетски совет на Собранието на Република Северна Македонија

»»»

27.5.2021

Седница бр. 3 на Буџетски совет на Собранието на Република Северна Македонија

»»»