news
23.08.2021

Ковид Анализа

Преземи Pdf
news
20.08.2021

Буџетски процес

Преземи Pdf
news
20.08.2021

Буџетски лексикон

Преземи Pdf
КАЛЕНДАР
15-30.12.2021

Статистички преглед на макроекономски показатели К3

15-30.12.2021

Фискални тендеции

01-15.12.2021

Пазар на труд К3

01-15.12.2021

Статистички преглед на макроекономски показатели-месечно

01-15.12.2021

Водич низ Буџетот на РСМ за соодветната фискална година

15-30.11.2021

Компаративна анализа за јавен долг

15-30.11.2021

Фискални тендеции

01-15.11.2021

Статистички преглед на макроекономски показатели-месечно

15-30.10.2021

Фискални тендеции

01-15.10.2021

Статистички преглед на макроекономски показатели-месечно

Новости

01.12.2022

Презентација на анализа на Предлог буџет за 2023 година

Повеќе
09.02.2022

Анализата за Јавниот долг на Република Северна Македонија

Повеќе
28.11.2021

Размена на искуства помеѓу ПБК и Швајцарска парламeнтарната служба

Повеќе
18.10.2021

Анализа на предлог ребаланс на буџет на РСМ за 2021 год.

Повеќе
18.10.2021

Анализа на предлог буџет на РСМ за 2021 год.

Повеќе
Види ги сите