КАЛЕНДАР
15-30.12.2021

Статистички преглед на макроекономски показатели К3

15-30.12.2021

Фискални тендеции

01-15.12.2021

Пазар на труд К3

01-15.12.2021

Статистички преглед на макроекономски показатели-месечно

01-15.12.2021

Водич низ Буџетот на РСМ за соодветната фискална година

15-30.11.2021

Компаративна анализа за јавен долг

15-30.11.2021

Фискални тендеции

01-15.11.2021

Статистички преглед на макроекономски показатели-месечно

15-30.10.2021

Фискални тендеции

01-15.10.2021

Статистички преглед на макроекономски показатели-месечно

procredit news

Анализата за Јавниот долг на Република Северна Македонија

Во Собранието На Република Северна Македонија Парламентарната буџетска канцеларија одржа презентација на Анализата за Јавниот долг на Република Северна Македонија

09.02.2022 Повеќе
procredit news

Размена на искуства помеѓу ПБК и Швајцарска парламeнтарната служба

Во септември 2021 година, ПБК и претставници на Комисијата за финансирање и буџет се состанаа со вработените од Собранието на Швајцарија. Преку дводневен настан беше исполнета агендата со теми за дис

28.11.2021 Повеќе
procredit news

Анализа на предлог ребаланс на буџет на РСМ за 2021 год.

Буџетот за фискалната 2021 година отвори потреба од изменувања и дополнувања, што беше предмет на нова тематска анализа на Парламентарната буџетска канцеларија за пратениците од постоечкиот парламент

18.10.2021 Повеќе
procredit news

Анализа на предлог буџет на РСМ за 2021 год.

Во пресрет на Предлог Буџетот за 2021 година, во месец декември 2020 Парламентарната буџетска канцеларија организираше презентација на Анализа на Предлог Буџетот на Република Северна Македонија за 20

18.10.2021 Повеќе
procredit news

Анализа на ефектите врз македонската економија во време на пандемија

Последиците кои ги донесе Ковид-19 пандемијата на светско ниво резултираше со негативни ефекти врз економските движења и стабилност во државата. Како неодминлив феномен, Парламентарната буџетска канц

18.10.2021 Повеќе